A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. közúti járművezetői szakoktatói alapképzést indít

Tisztelt Érdeklődő!

 • Jelen képzési ciklusban közúti járművezetői szakoktatói alapképzés indul (B kategória): a képzésre azok jelentkezését várjuk, akinek nincs szakoktatói előképzettsége.
 • A képzés tanterve elérhető ezen a linken: https://szkk.kti.hu/szkiu/szoa/szoa/dokumentumok/ )
 • A képzést sikeresen teljesítők B kategóriás szakoktatói alapképzési oklevelet kapnak, ez alapján – kérelmükre – szakoktatói névjegyzékbe kerülhetnek.
 • A képzés:
  • időtartama:
   • tervezett időszakok
    • jelentkezési időszak: 2023. április 3. 12:00 órától – április 14. 12:00 óráig
    • felvételi időszak: 2023. május – július
    • képzési időszak:
     • Az elmélet e-learning tananyagban történő előrehaladása egyéni időigénytől függ.
     • A kontakt formában szervezett gyakorlati foglalkozások tervezett időszaka: 2023 szeptember – 2024. január.
      (8-10 alkalommal, budapesti helyszínen, jellemzően munkanapokon egész napos jelenlétet igényel. Részletes órarendet a képzés indulásakor, a felvételt nyertek részére adunk.)
     • A hospitálási és tanítási gyakorlatok tantervben előírt kötelező óraszámainak teljesítése szintén függ a tanuló egyéni lehetőségeitől.
    • Képesítő vizsgák: 2023. október – 2024. április.

díja:

   • 794 300 Ft, mely tartalmazza:
    • az e-learning tananyag díját (Andragógia, oktatástechnológia, oktatásmódszertan; Közlekedési szakmai ismeretek, műszaki ismeretek; Járművezető-képzés rendszere, ügyvitele);
    • a gyakorlati foglalkozások díját (Oktatásmódszertan a gyakorlatban; Műszaki ismeretek);
    • az ideiglenes névjegyzékbe vétel kapcsán befizetendő eljárási díjat;
    • a képesítő vizsgák egyszeri díjait (3 db számítógépes elméleti vizsga, 1 db szóbeli vizsga, 2 db gyakorlati vizsga).

Szakoktatói szaktanfolyamra az iskolázható be, aki sikeres szakoktatói felvételi vizsgát tett.

A szakoktatói szaktanfolyami felvételi vizsgára jelentkezés feltételei:

a) betöltött 23. életév,

aa) középiskolai érettségi,

b) alapképzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „B” kategóriás vezetői engedély, amely nem minősül kezdő vezetői engedélynek;
az első nemzetközi kategória megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül;1

c) 2. alkalmassági csoportra vonatkozó egészségi alkalmassági kategória megléte,

d) az alapképzésre jelentkező rendelkezik valamely – közúti járművezető képzésre vonatkozó érvényes képzési engedéllyel rendelkező – képző szerv által kiadott „Befogadó nyilatkozattal”, amelyben a képző szerv vállalja a szakoktatói képzésre jelentkező tekintetében a szakoktatói szaktanfolyam „Hospitálási és tanítási gyakorlat” tantárgyában nevesített követelmények teljesítésére vonatkozó lehetőség biztosítását.

1 „Kezdő vezetői engedély minősítés meghosszabbítása” – 181-es kód a járművezetői engedélyben.

Az eredményes jelentkezéshez friss, 2023-ban kelt befogadó nyilatkozat szükséges.

A jelentkezőnek a képzésre történő jelentkezés időpontjában a fenti feltételek mindegyikének meg kell felelnie.

 

A képzésre jelentkezni a fenti „Jelentkezés” gombra kattintva megnyíló űrlap kitöltésével és az itt felsorolt mellékletek feltöltésével lehetséges – 2023. április 3. 12:00 órától – április 14. 12:00 óráig

 • vezetői engedély,
 • érettségi bizonyítvány,
 • befogadó nyilatkozat (amennyiben több képzőszervnél teljesíti hospitálási és tanítási gyakorlatait, valamennyi autósiskolától szükséges befogadó nyilatkozat feltöltése);
 • 2-es egészségi alkalmassági kategória meglétének igazolása (igazolható megfelelő orvosi véleménnyel, vagy olyan érvényes vezetői engedéllyel, mely tartalmazza a 102-es kódot).

Fenti dokumentumok olvasható másolatai a jelentkezés során *.pdf vagy *.jpg formátumban töltendőek fel. (A jelentkezéshez nem szükséges hiteles másolat a dokumentumokról.)

A feltölthető fájlok együttes maximális mérete feltöltési ablakonként 3 MB. Amennyiben adott feltöltési mezőbe több darab dokumentumot töltene fel, célszerű azokat egyetlen dokumentumba összefűzni, mely legegyszerűbben pdf formátum esetén valósítható meg. (Azaz pl. a vezetői engedély két oldala egy pdf dokumentum két oldalán helyezkedik el.)

A jelentkezés során hiánypótlásra nincs lehetőség. Csak abban az esetben eredményes a jelentkezés, ha valamennyi kötelező melléklet feltöltésre került és minden bemeneti feltételt teljesít a jelentkező.

A beküldött dokumentumok feldolgozását követően valamennyi jelentkezőt értesítünk.

A képzésre jelentkezéshez szükséges befogadó nyilatkozat sablonok itt érhetőek el:

A fentiekhez szükséges dokumentum sablonok itt tölthetőek le (.pdf formátumban)

Amennyiben több képzőszervnél teljesíti hospitálási és tanítási gyakorlatait, valamennyi autósiskolától szükséges befogadó nyilatkozat feltöltése.

 

A felvételi folyamat:

 • a felvételi vizsgák és eljárás díja 35.400 Ft, mely nem tartalmazza a pótvizsgák díjait.

A felvételi vizsga vizsgatárgyai – a vizsgák időbeli sorrendjében:

Vizsgatárgy típusa Vizsgatárgy kódja Vizsgatárgyak Vizsgatárgy fajtája Sikertelen vizsga esetén lehetséges pótvizsgák száma

(egy felvételi eljárásban)

Elmélet FKA Összevont közlekedési alapismeretek („A1”, „A2”, „A”, „B”, „C”, „CE”, „D” kategória) Számítógépes elméleti vizsga (SZEV) 1 db
FSZÜ Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek („BE”, „C”, „CE” kategória) Számítógépes elméleti vizsga (SZEV) 1 db
FSZI Szakmai alapismeretek Szóbeli vizsga
Gyakorlat FB „B” kategóriás járművezetés Gyakorlati vizsga 1 db

 

 • A felvételi SZEV vizsgákra május hónapban az ország több pontján kerül sor.
 • A számítógépes elméleti vizsgákat sikeresen teljesítők SZÓBELI és GYAKORLATI vizsgái június-július hónapban, Budapesten kerülnek megszervezésre.

A felkészülést segítő szakmai ismeretanyagok a Közúti járművezetői szakoktatói képzés elméleti felvételi vizsgáihoz ezen a linken érhetőek el.

Gyakran ismételt kérdések linkje

 

 

 

Új képzés a biztonságosabb közlekedés szolgálatában

Utánképzés foglalkozásvezetői alapképzési szaktanfolyamot indít a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., amelynek célja, hogy a területen működő közlekedési szakemberek, pszichológusok, pszichiáterek megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek ahhoz, hogy az általuk alkalmazott korszerű pedagógiai-pszichológiai módszerek segítségével az utánképzésben résztvevő járművezetők felismerhessék saját közlekedési magatartásuk és tudásuk hiányosságait, illetve azt, hogy milyen módon lehetséges ezek korrekciója.

A képzés elméleti és gyakorlati szinten felkészíti az utánképzési foglalkozásvezetőket a jelen és a közeljövő kihívásaira, különös tekintettel az alkohol és a tudatmódosító szerek hatása alatti gépjárművezetés, valamint a feltűnő közlekedési magatartás problémakörére.

A képzésről és a jelentkezési feltételekről bővebb információk itt találhatók.

https://szkk.kti.hu/ukfva/

A KTI Közlekedéstudományi Intézet közúti járművezetői vizsgabiztosi alapképzést indít

Tisztelt Érdeklődő!

 • A közúti járművezetői vizsgabiztosi szaktanfolyamok célja a közúti járművezetők vizsgáztatását végző szakemberek képzése és felkészítése.
 • A képzés tanterve elérhető ezen a linken
 • A képzést sikeresen elvégzők közúti járművezetői vizsgabiztosi oklevelet kapnak, ez alapján kérelmükre vizsgabiztosi névjegyzékbe kerülhetnek.
 • A képzés:
  • időtartam:
   • tervezett időszakok
    • jelentkezési időszak: 2022.06.01. 12:00–tól 2022.06.30. 12.00-ig
    • felvételi időszak: 2022. július – augusztus
    • képzés:
     • Az elméleti e-learning tananyagban történő haladás az egyéni időigénytől függ.
     • A kontakt formában szervezett gyakorlati foglalkozások tervezett időszaka: 2022. szeptember – 2022. december.
      (8-10 alkalommal, budapesti helyszínen, jellemzően munkanapokon egész napos jelenlétet igényel. Részletes órarend a képzés indulásakor, a felvételt nyertek részére.)
     • A hospitálási és tanítási gyakorlatok tantervben előírt kötelező óraszámainak teljesítése szintén függ a tanuló egyéni lehetőségeitől is.
    • Képesítő vizsgák tervezett időszaka: 2023. január- március.

 • díja: 693.000,- Ft, mely tartalmazza
  • az e-learning tananyag díját (A vizsgáztatás elmélete, módszertana, szakmai ismeretei, A járművezető-képzés és vizsgáztatás rendszere, A vizsgáztatás emberi tényezői, pszichológiája);
  • a gyakorlati foglalkozások díját (Vizsgáztatási szakmai ismeretek, Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning);
  • a képesítő vizsgák egyszeri díjait (2 db számítógépes elméleti vizsga, 1 db szóbeli vizsga, 1 db gyakorlati vizsga számítógépes vizsgaprogram ismerete és kezelése, 4 db gyakorlati forgalmi vizsga (A, B, D, CE kategóriás forgalmi vizsga végrehajtása).

A képzés díja nem tartalmazza a hospitálási és tanítási gyakorlat esetleges díjait.

Közúti járművezetői vizsgabiztosi szaktanfolyamra az iskolázható be, aki sikeres vizsgabiztosi felvételi vizsgát tett.

A közúti járművezetői vizsgabiztosi szaktanfolyami felvételi vizsgára jelentkezés feltételei:

a) betöltött 27. életév,

b) szakirányú felsőfokú végzettség1és legalább kétéves szakoktatói gyakorlat, vagy legalább középiskolai érettségi és ötéves szakoktatói gyakorlat,

c) „A”, „B”, „C”, „D” kategóriákra valamint a „CE” kombinált kategóriára érvényes vezetői engedély megléte, melyek közül bármely kategória, kombinált kategória megszerzésének időpontjától eltelt legalább 3 év.

d) az alapképzésre jelentkező rendelkezik a közúti járművezető vizsgáztatásra hatáskörrel rendelkező Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont által kiadott hospitálási befogadó nyilatkozattal.

1 A képzés tantervi és vizsgakövetelményei alapján szakirányú felsőfokú végzettségnek bármely pedagógiai végzettség elfogadható.

A képzésre történő jelentkezés időpontjában a fenti feltételek mindegyikének meg kell felelnie a jelentkezőnek.

 

A képzésre jelentkezni a „Regisztráció gombra kattintva elérhető űrlap kitöltésével és az itt felsorolt mellékletek feltöltésével lehetséges – 2022. június 1-től június 30-ig.

 • vezetői engedély,
 • végzettséget igazoló bizonyítvány (érettségi/oklevél/diploma),
 • szakoktatói oklevél
 • KAV befogadó nyilatkozat;
 • szakmai gyakorlat igazolás

Fenti dokumentumok olvasható másolatai a jelentkezés során pdf vagy jpg formátumban töltendőek fel.

A beküldött dokumentumok feldolgozását követően valamennyi jelentkezőt értesítünk.

A képzésre jelentkezéshez szükséges befogadó nyilatkozat sablonok itt érhetőek el:

A fentiekhez szükséges dokumentum sablonok itt tölthetőek le (.pdf formátumban)

 

 • a felvételi vizsgák és eljárás díja 45.600 Ft, amely tartalmazza felvételi vizsgatárgyak egyszeri díjait és az adminisztrációs költséget, (de nem tartalmazza a pótvizsgák díjait).

A felvételi vizsga vizsgatárgyai:

Vizsgatárgy típusa Vizsgatárgy kódja Vizsgatárgyak Vizsgatárgy fajtája Sikertelen vizsga esetén lehetséges pótvizsgák száma

(egy felvételi eljárásban)

Elmélet FKA Összevont közlekedési alapismeretek („A1”, „A2”, „A”, „B”, „C”, „CE”, „D” kategória) Számítógépes elméleti vizsga (SZEV) 1 db
FSZÜ Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek („BE”, „C”, „CE” kategória) Számítógépes elméleti vizsga (SZEV) 1 db
FSZI Szakmai alapismeretek Szóbeli vizsga
Gyakorlat FA „A” kategóriás járművezetés Gyakorlati járműkezelési vizsga 1 db
FD „D” kategóriás járművezetés Gyakorlati forgalmi vizsga 1 db

 

 • A felvételi SZEV vizsgákra július hónapban az ország több pontján kerül sor.
 • A számítógépes elméleti vizsgákat sikeresen teljesítők SZÓBELI és GYAKORLATI vizsgái augusztusban, Budapesten / Pest megyében kerülnek megrendezésre.

A felkészülést segítő szakmai ismeretanyagok a Közúti járművezetői szakoktatói képzés elméleti felvételi vizsgáihoz ezen a linken érhetőek el. ››

 

Szakoktatói alapképzésünkre a jelentkezés 2022. április 19. 12:00 órakor lezárult

Tisztelt Látogatónk!

Tájékoztatjuk, hogy szakoktatói alapképzésünkre a jelentkezés 2022. április 19. 12:00 órakor lezárult.

Az első jelentkezés április 5-én 12:07:36-kor érkezett be, az utolsó április 19-én 11:46:53-kor. Összesen 1297 jelentkezési anyag került rögzítésre, melyek feldolgozása megtörtént.

Az eredményekről elektronikus úton a noreply@kti.hu címről küldött levélben értesítjük a jelentkezőket, a jelentkezési űrlapon megadott e-mail címeikre.

Az eredménytől függetlenül minden érintett jelentkezőt tájékoztatunk.

A kézbesítést a sikertelenül jelentkezők értesítésével kezdtük meg.

A sikeresen jelentkezők a jó hírt egy, a további teendőkről készített részletes tájékoztatóval együtt kapják meg.

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. az e képzés kapcsán tapasztalható fokozott érdeklődésre tekintettel, a lehető legtöbb érdeklődő számára szeretné biztosítani a lehetőséget a képzésre való bejutásra, így ebben az évben – az előzetes kiírástól eltérően – az összes jelentkező, aki minden kritériumot hiánytalanul teljesít, részt vehet a felvételi vizsgákon.

Ez a létszám (1115 fő) a képzés történetében rekordszámúnak tekinthető.

A KTI Közlekedéstudományi Intézet közúti járművezetői szakoktatói alapképzést indít

Tisztelt Érdeklődő!

 • Jelen képzési ciklusban közúti járművezetői szakoktatói alapképzés indul (B kategória): a képzésre azok jelentkezését várjuk, akinek nincs szakoktatói előképzettsége.
 • A képzés tanterve elérhető ezen a linken ››
 • A képzést sikeresen teljesítők B kategóriás szakoktatói alapképzési oklevelet kapnak, ez alapján – kérelmükre – szakoktatói névjegyzékbe kerülhetnek.
 • A képzés:
  • időtartama:
   • tervezett időszakok
    • jelentkezési időszak: 2022. április 5. 12:00 órától – április 19. 12:00 óráig
    • felvételi időszak: 2022. május – július
    • képzési időszak:
     • Az elmélet e-learning tananyagban történő előrehaladása egyéni időigénytől függ.
     • A kontakt formában szervezett gyakorlati foglalkozások tervezett időszaka: szeptember – 2023. január.
      (12-14 alkalommal, budapesti helyszínen, jellemzően munkanapokon egész napos jelenlétet igényel. Részletes órarendet a képzés indulásakor, a felvételt nyertek részére adunk.)
     • A hospitálási és tanítási gyakorlatok tantervben előírt kötelező óraszámainak teljesítése szintén függ a tanuló egyéni lehetőségeitől.
    • Képesítő vizsgák: 2022. október – 2023. május.

 • díja:
  • 686 400 Ft, mely tartalmazza:
   • az e-learning tananyag díját (Andragógia, oktatástechnológia, oktatásmódszertan; Közlekedési szakmai ismeretek, műszaki ismeretek; Járművezető-képzés rendszere, ügyvitele);
   • a gyakorlati foglalkozások díját (Oktatásmódszertan a gyakorlatban; Műszaki ismeretek);
   • az ideiglenes névjegyzékbe vétel kapcsán befizetendő eljárási díjat;
   • a képesítő vizsgák egyszeri díjait (2 db számítógépes elméleti vizsga, 1 db szóbeli vizsga, 2 db gyakorlati vizsga).

 

A képzés díja nem tartalmazza a hospitálási és tanítási gyakorlat esetleges díjait.

Szakoktatói szaktanfolyamra az iskolázható be, aki sikeres szakoktatói felvételi vizsgát tett.

A szakoktatói szaktanfolyami felvételi vizsgára jelentkezés feltételei:

a) betöltött 23. életév,

aa) középiskolai érettségi,

b) alapképzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „B” kategóriás vezetői engedély, amely nem minősül kezdő vezetői engedélynek;
az első nemzetközi kategória megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül;1

c) 2. alkalmassági csoportra vonatkozó egészségi alkalmassági kategória megléte,

d) az alapképzésre jelentkező rendelkezik valamely – közúti járművezető képzésre vonatkozó érvényes képzési engedéllyel rendelkező – képző szerv által kiadott „Befogadó nyilatkozattal”, amelyben a képző szerv vállalja a szakoktatói képzésre jelentkező tekintetében a szakoktatói szaktanfolyam „Hospitálási és tanítási gyakorlat” tantárgyában nevesített követelmények teljesítésére vonatkozó lehetőség biztosítását.

1 „Kezdő vezetői engedély minősítés meghosszabbítása” – 181-es kód a járművezetői engedélyben.

A jelentkezőnek a képzésre történő jelentkezés időpontjában a fenti feltételek mindegyikének meg kell felelnie.

 

A képzésre itt lehet jelentkezni ››az alább felsorolt mellékletek feltöltésével lehetséges – 2022. április 5. 12:00 órától – április 19. 12:00 óráig

 • vezetői engedély,
 • érettségi bizonyítvány,
 • befogadó nyilatkozat (amennyiben több képzőszervnél teljesíti hospitálási és tanítási gyakorlatait, valamennyi autósiskolától szükséges befogadó nyilatkozat feltöltése);
 • 2-es egészségi alkalmassági kategória meglétének igazolása (igazolható megfelelő orvosi véleménnyel, vagy olyan érvényes vezetői engedéllyel, mely tartalmazza a 102-es kódot).

Fenti dokumentumok olvasható másolatai a jelentkezés során *.pdf vagy *.jpg formátumban töltendőek fel. (A jelentkezéshez nem szükséges hiteles másolat a dokumentumokról.)

A feltölthető fájlok együttes maximális mérete feltöltési ablakonként 3 MB. Amennyiben adott feltöltési mezőbe több darab dokumentumot töltene fel, célszerű azokat egyetlen dokumentumba összefűzni, mely legegyszerűbben pdf formátum esetén valósítható meg. (Azaz pl. a vezetői engedély két oldala egy pdf dokumentum két oldalán helyezkedik el.)

A jelentkezés során hiánypótlásra nincs lehetőség. Csak abban az esetben eredményes a jelentkezés, ha valamennyi kötelező melléklet feltöltésre került és minden bemeneti feltételt teljesít a jelentkező.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a képzés iránt érdeklődők nagy számára és a felvételi eljárás kapacitás korlátaira figyelemmel a jelentkezés sorrendjében az első 1000, hiánytalan jelentkezési anyagot beküldő jelentkező kezdheti meg a felvételi vizsgákat májusban.
(A következő szakoktatói alapképzés előreláthatólag 1 éven belül meghirdetésre kerül.)

A beküldött dokumentumok feldolgozását követően valamennyi jelentkezőt értesítünk.

A képzésre jelentkezéshez szükséges befogadó nyilatkozat sablonok itt érhetőek el:

A fentiekhez szükséges dokumentum sablonok itt tölthetőek le (.pdf formátumban)

A fentiekhez szükséges dokumentum sablonok itt tölthetőek le (.doc formátumban)

Amennyiben több képzőszervnél teljesíti hospitálási és tanítási gyakorlatait, valamennyi autósiskolától szükséges befogadó nyilatkozat feltöltése

A felvételi folyamat:

 • a felvételi vizsgák és eljárás díja 33.400 Ft, mely nem tartalmazza a pótvizsgák díjait.

A felvételi vizsga vizsgatárgyai – a vizsgák időbeli sorrendjében:

Vizsgatárgy típusa Vizsgatárgy kódja Vizsgatárgyak Vizsgatárgy fajtája Sikertelen vizsga esetén lehetséges pótvizsgák száma

(egy felvételi eljárásban)

Elmélet FKA Összevont közlekedési alapismeretek („A1”, „A2”, „A”, „B”, „C”, „CE”, „D” kategória) Számítógépes elméleti vizsga (SZEV) 1 db
FSZÜ Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek („BE”, „C”, „CE” kategória) Számítógépes elméleti vizsga (SZEV) 1 db
FSZI Szakmai alapismeretek Szóbeli vizsga
Gyakorlat FB „B” kategóriás járművezetés Gyakorlati vizsga 1 db

 

 • A felvételi SZEV vizsgákra május hónapban az ország több pontján kerül sor.
 • A számítógépes elméleti vizsgákat sikeresen teljesítők SZÓBELI és GYAKORLATI vizsgái június-július hónapban, Budapesten kerülnek megszervezésre.

A felkészülést segítő szakmai ismeretanyagok a Közúti járművezetői szakoktatói képzés elméleti felvételi vizsgáihoz ezen a linken érhetőek el. ››

Megújult a Szaktanfolyami Képzési Központ weboldala!

Örömmel értesítjük látogatóinkat, hogy megújítottuk a szaktanfolyami képzéseinkről szóló tájékoztató oldalunkat.

Az új felület struktúrájában egyszerűbbé válik a képzésekkel kapcsolatos információk nyomon követése.

Böngésszen és tájékozódjon képzéseinkről, a jelentkezéshez szükséges feltételekről és egyéb hasznos tudnivalókról megújult felületünkön.