A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet közúti járművezetői szakoktatói kiegészítő képzést indít

Tisztelt Érdeklődő!

Jelen képzési ciklusban közúti járművezetői szakoktatói kiegészítő képzés indul „A”, „C”, „D”, „E” kategóriában.

A képzés tanterve elérhető ezen a linken.

A képzést sikeresen teljesítők „A”, „C”, „D”, „E”, kategóriás szakoktatói oklevelet kapnak, ez alapján – kérelmükre – szakoktatói névjegyzékbe kerülhetnek.

A képzések tervezett időtartamai, időszakai

 • jelentkezési időszak:
  • „A”, „C”, „D”, „E”, kategóriás szakoktatói kiegészítő képzés –

2023.július 17. 12:00 órától – július 21. 12:00 óráig

felvételi időszak

„A”, „C”, „D”, „E kategóriás szakoktatói kiegészítő képzés – szeptember hónapban

 • képzési időszakok
  Valamennyi kiegészítő kategória esetében a képzés kontakt formában szervezett foglalkozásokból, valamint hospitálási és tanítási gyakorlatból áll.

  • „A” kategóriás szakoktatói kiegészítő képzés – a kontakt formában szervezett gyakorlati foglalkozások tervezett időszaka: szeptember
   (2 nap, Pest vármegyei helyszínen, munkanapokon)

 

„C”, „D”, „E”, kategóriás kiegészítő képzések – a gyakorlati foglalkozások tervezett időszaka szeptember – október
1-2 nap, budapesti helyszínen, munkanapokon.

 

A hospitálási és tanítási gyakorlatok tantervben előírt kötelező óraszámainak teljesítése függ a tanuló egyéni lehetőségeitől.

Képesítő vizsgák:

„A” kategóriás szakoktatói kiegészítő képzés – 2023. október – november hónapban

„C”, „D”, „E” kategóriás kiegészítő képzések – 2023. november – 2024. február

 

 • „A”, kategóriás szakoktatói kiegészítő képzés díja – 199.600 Ft
 • „C”, „D”, „E” kategóriás szakoktatói kiegészítő képzés díja – 155.600 Ft

melyek tartalmazzák

 • a tanfolyam díját,
 • a névjegyzékbe vétel igazgatási szolgáltatási díját,
 • a képzés elvégzését igazoló oklevél kiállítási díját,
 • a képzést követően teljesítendő képesítő vizsga egyszeri díját.

A képzés díja nem tartalmazza a pótvizsgák valamint a hospitálási és tanítási gyakorlat esetleges díjait.

Szakoktatói szaktanfolyamra az iskolázható be, aki sikeres szakoktatói felvételi vizsgát tett.

A szakoktatói szaktanfolyami felvételi vizsgára jelentkezés feltételei:

 • betöltött 23. életév,
 • középiskolai érettségi,
 • „A” kategóriás kiegészítő képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „A” kategóriás vezetői engedély,
 • „C” kategóriás kiegészítő képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „C” kategóriás vezetői engedély,
 • „D” kategóriás kiegészítő képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „C” kategóriás és legalább két éve érvényes „D” kategóriás vezetői engedély,
 • E kategóriás kiegészítő képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „CE” kategóriás vezetői engedély,
 • 2. alkalmassági csoportra vonatkozó egészségi alkalmassági kategória megléte,
 • a kiegészítő képzésre jelentkező rendelkezik valamely – közúti járművezető képzésre érintett kategóriára vonatkozó érvényes képzési engedéllyel rendelkező – képző szerv által kiadott „Befogadó nyilatkozattal”, amelyben a képző szerv vállalja a szakoktatói képzésre jelentkező tekintetében a kiegészítő szakoktatói szaktanfolyam „Hospitálási és tanítási gyakorlat” tantárgyában nevesített követelmények teljesítésére vonatkozó lehetőség biztosítását.

A jelentkezőnek a képzésre történő jelentkezés időpontjában a fenti feltételek mindegyikének meg kell felelnie.

 

Az „A”, „C”, „D”, „E”, kategóriás kiegészítő képzésre itt lehet jelentkezni, 2023. július 17. 12:00 órától július 21. 12:00 óráig, az alább felsorolt mellékletek feltöltésével.

 • vezetői engedély
 • érettségi bizonyítvány
 • befogadó nyilatkozat (amennyiben több képzőszervnél teljesíti hospitálási és tanítási gyakorlatait, valamennyi autósiskolától szükséges befogadó nyilatkozat feltöltése);
 • 2-es egészségi alkalmassági kategória meglétének igazolása (igazolható megfelelő orvosi véleménnyel, vagy olyan érvényes vezetői engedéllyel, mely tartalmazza a 102-es kódot).

Fenti dokumentumok olvasható másolatai a jelentkezés során *.pdf vagy *.jpg formátumban töltendőek fel. (A jelentkezéshez nem szükséges hiteles másolat a dokumentumokról.)

A feltölthető fájlok együttes maximális mérete feltöltési ablakonként 3 MB. Amennyiben adott feltöltési mezőbe több darab dokumentumot töltene fel, célszerű azokat egyetlen dokumentumba összefűzni, mely legegyszerűbben pdf formátum esetén valósítható meg. (Azaz pl. a vezetői engedély két oldala egy pdf dokumentum két oldalán helyezkedik el.)

A jelentkezési felületen egyidejűleg több kiegészítő képzésre is lehet jelentkezni:

 • ekkor a kívánt képzések mindegyikének jelölő négyzete kiválasztandó és
 • minden kiválasztott képzéshez szükséges befogadó nyilatkozat
  (több befogadó nyilatkozat összefűzhető egyetlen fájlba, így 1 db mellékletként csatolható.)

A jelentkezés során hiánypótlásra nincs lehetőség. Csak abban az esetben eredményes a jelentkezés, ha valamennyi kötelező melléklet feltöltésre került és minden bemeneti feltételt teljesít a jelentkező.

A beküldött dokumentumok feldolgozását követően valamennyi jelentkezőt értesítünk.

A képzésre jelentkezéshez szükséges befogadó nyilatkozat sablonok itt érhetőek el

Amennyiben több képzőszervnél teljesíti hospitálási és tanítási gyakorlatait, valamennyi autósiskolától szükséges befogadó nyilatkozat feltöltése.

 

A felvételi folyamat:

A felvételi vizsga tárgyai az egyes képzéseknél:

Képzés Vizsgatárgy típusa Vizsgatárgy kódja Vizsgatárgyak Vizsgatárgy fajtája Sikertelen vizsga esetén lehetséges pótvizsgák száma

(egy felvételi eljárásban)

„A” kategóriás kiegészítő képzés Gyakorlat FA „A’” kategóriás járműkezelés Gyakorlati vizsga 1
„C” kategóriás kiegészítő képzés Gyakorlat FC „C” kategóriás járművezetés Gyakorlati vizsga 1
„D” kategóriás kiegészítő képzés Gyakorlat FD „D” kategóriás járművezetés Gyakorlati vizsga 1
„E” kombinált kategóriás kiegészítő képzés Gyakorlat FE „CE” kombinált kategóriás járművezetés Gyakorlati vizsga 1

 

A felvételi eljárás díja 25.400 Ft, mely nem tartalmazza a felvételi vizsgák díjait.

Vizsgatárgy fajtája Vizsgatárgyak Díja
Felvételi gyakorlati vizsga – járművezetéssel járó FA, FC, FD, FE 9 200 Ft

A járművezetéssel járó gyakorlati felvételi vizsgákra a Budiás Autós és Motoros Iskola telephelyén (2440 Százhalombatta, Mérnök u. 15.) kerül sor.

A képzés felvételi és képesítő vizsgái során lehetőség van a vonatkozó tantervben, az adott vizsgával kapcsolatban előírt tárgyi feltételeknek megfelelő saját jármű használatára, vagy alábbi árakon tudunk lehetőséget biztosítani a megfelelő jármű bérlésére:

Jármű kategória Bérleti díj

(ÁFA-t tartalmaz)

„A” kategória 20.000 Ft/alkalom
„C”, kategória 50.000 Ft/alkalom
„D”, kategória 50.000 Ft/alkalom
„E”, kategória 50.000 Ft/alkalom