A KTI Közlekedéstudományi Intézet közúti járművezetői vizsgabiztosi alapképzést indít

Tisztelt Érdeklődő!

 • A közúti járművezetői vizsgabiztosi szaktanfolyamok célja a közúti járművezetők vizsgáztatását végző szakemberek képzése és felkészítése.
 • A képzés tanterve elérhető ezen a linken
 • A képzést sikeresen elvégzők közúti járművezetői vizsgabiztosi oklevelet kapnak, ez alapján kérelmükre vizsgabiztosi névjegyzékbe kerülhetnek.
 • A képzés:
  • időtartam:
   • tervezett időszakok
    • jelentkezési időszak: 2022.06.01. 12:00–tól 2022.06.30. 12.00-ig
    • felvételi időszak: 2022. július – augusztus
    • képzés:
     • Az elméleti e-learning tananyagban történő haladás az egyéni időigénytől függ.
     • A kontakt formában szervezett gyakorlati foglalkozások tervezett időszaka: 2022. szeptember – 2022. december.
      (8-10 alkalommal, budapesti helyszínen, jellemzően munkanapokon egész napos jelenlétet igényel. Részletes órarend a képzés indulásakor, a felvételt nyertek részére.)
     • A hospitálási és tanítási gyakorlatok tantervben előírt kötelező óraszámainak teljesítése szintén függ a tanuló egyéni lehetőségeitől is.
    • Képesítő vizsgák tervezett időszaka: 2023. január- március.

 • díja: 693.000,- Ft, mely tartalmazza
  • az e-learning tananyag díját (A vizsgáztatás elmélete, módszertana, szakmai ismeretei, A járművezető-képzés és vizsgáztatás rendszere, A vizsgáztatás emberi tényezői, pszichológiája);
  • a gyakorlati foglalkozások díját (Vizsgáztatási szakmai ismeretek, Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning);
  • a képesítő vizsgák egyszeri díjait (2 db számítógépes elméleti vizsga, 1 db szóbeli vizsga, 1 db gyakorlati vizsga számítógépes vizsgaprogram ismerete és kezelése, 4 db gyakorlati forgalmi vizsga (A, B, D, CE kategóriás forgalmi vizsga végrehajtása).

A képzés díja nem tartalmazza a hospitálási és tanítási gyakorlat esetleges díjait.

Közúti járművezetői vizsgabiztosi szaktanfolyamra az iskolázható be, aki sikeres vizsgabiztosi felvételi vizsgát tett.

A közúti járművezetői vizsgabiztosi szaktanfolyami felvételi vizsgára jelentkezés feltételei:

a) betöltött 27. életév,

b) szakirányú felsőfokú végzettség1és legalább kétéves szakoktatói gyakorlat, vagy legalább középiskolai érettségi és ötéves szakoktatói gyakorlat,

c) „A”, „B”, „C”, „D” kategóriákra valamint a „CE” kombinált kategóriára érvényes vezetői engedély megléte, melyek közül bármely kategória, kombinált kategória megszerzésének időpontjától eltelt legalább 3 év.

d) az alapképzésre jelentkező rendelkezik a közúti járművezető vizsgáztatásra hatáskörrel rendelkező Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont által kiadott hospitálási befogadó nyilatkozattal.

1 A képzés tantervi és vizsgakövetelményei alapján szakirányú felsőfokú végzettségnek bármely pedagógiai végzettség elfogadható.

A képzésre történő jelentkezés időpontjában a fenti feltételek mindegyikének meg kell felelnie a jelentkezőnek.

 

A képzésre jelentkezni a „Regisztráció gombra kattintva elérhető űrlap kitöltésével és az itt felsorolt mellékletek feltöltésével lehetséges – 2022. június 1-től június 30-ig.

 • vezetői engedély,
 • végzettséget igazoló bizonyítvány (érettségi/oklevél/diploma),
 • szakoktatói oklevél
 • KAV befogadó nyilatkozat;
 • szakmai gyakorlat igazolás

Fenti dokumentumok olvasható másolatai a jelentkezés során pdf vagy jpg formátumban töltendőek fel.

A beküldött dokumentumok feldolgozását követően valamennyi jelentkezőt értesítünk.

A képzésre jelentkezéshez szükséges befogadó nyilatkozat sablonok itt érhetőek el:

A fentiekhez szükséges dokumentum sablonok itt tölthetőek le (.pdf formátumban)

 

 • a felvételi vizsgák és eljárás díja 45.600 Ft, amely tartalmazza felvételi vizsgatárgyak egyszeri díjait és az adminisztrációs költséget, (de nem tartalmazza a pótvizsgák díjait).

A felvételi vizsga vizsgatárgyai:

Vizsgatárgy típusa Vizsgatárgy kódja Vizsgatárgyak Vizsgatárgy fajtája Sikertelen vizsga esetén lehetséges pótvizsgák száma

(egy felvételi eljárásban)

Elmélet FKA Összevont közlekedési alapismeretek („A1”, „A2”, „A”, „B”, „C”, „CE”, „D” kategória) Számítógépes elméleti vizsga (SZEV) 1 db
FSZÜ Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek („BE”, „C”, „CE” kategória) Számítógépes elméleti vizsga (SZEV) 1 db
FSZI Szakmai alapismeretek Szóbeli vizsga
Gyakorlat FA „A” kategóriás járművezetés Gyakorlati járműkezelési vizsga 1 db
FD „D” kategóriás járművezetés Gyakorlati forgalmi vizsga 1 db

 

 • A felvételi SZEV vizsgákra július hónapban az ország több pontján kerül sor.
 • A számítógépes elméleti vizsgákat sikeresen teljesítők SZÓBELI és GYAKORLATI vizsgái augusztusban, Budapesten / Pest megyében kerülnek megrendezésre.

A felkészülést segítő szakmai ismeretanyagok a Közúti járművezetői szakoktatói képzés elméleti felvételi vizsgáihoz ezen a linken érhetőek el. ››